Cáp Ngầm Trung Thế Cách Điện XLPE LS VINA (1 Lõi)

Nhà phân phối chính thức