[Cập Nhật Mới Nhất] Báo Giá Máy Biến Áp Thibidi Amorphous

[Cập Nhật Mới Nhất] Báo Giá Máy Biến Áp Thibidi Amorphous

[Cập Nhật Mới Nhất] Báo Giá Máy Biến Áp Thibidi Amorphous

Để nhận báo giá giá máy biến áp THIBIDI Amorphous (cập nhật mới nhất), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:


  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Sản Phẩm Máy Biến Áp Thibidi Amorphous

  Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (Thibidi) có năng lực thiết kế, chế tạo và cung ứng cho khách hàng các sản phẩm Máy biến áp phân phối Amorphous Thibidi sử dụng lõi thép vô định hình giảm thông số 25-30% so với máy biến áp sử dụng thép silic truyền thống và giảm đáng kể lượng khí thải CO2 ra môi trường.

  Máy Biến Áp AMORPHOUS THIBIDI 560kVA 22/0.4kV

  Máy Biến Áp AMORPHOUS THIBIDI 560kVA (22/0.4kV)

  Cập Nhật Giá: Máy Biến Áp Dầu Thibidi Amorphous [Mới Nhất Hiện Nay]

  Bảng giá Máy biến áp Thibidi Amorphous áp dụng theo TCKT: 2608/QĐ EVN SPC (TCT Điện lực Miền Nam)

  Đơn vị tính: đồng/máy

  STTSản phẩmNhãn hiệuGiá List
  1Máy biến áp dầu 1 pha 15kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI34.641.000
  2Máy biến áp dầu 1 pha 25kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI43.589.000
  3Máy biến áp dầu 1 pha 37.5kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI53.876.000
  4Máy biến áp dầu 1 pha 50kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI61.252.000
  5Máy biến áp dầu 1 pha 75kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI80.892.000
  6Máy biến áp dầu 1 pha 100kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI95.852.000
  7Máy biến áp dầu 3 pha 100kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI146.468.000
  8Máy biến áp dầu 3 pha 160kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI168.219.000
  9Máy biến áp dầu 3 pha 180kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI189.392.000
  10Máy biến áp dầu 3 pha 250kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI241.726.000
  11Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI291.717.000
  12Máy biến áp dầu 3 pha 400kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI340.959.000
  13Máy biến áp dầu 3 pha 560kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI390.774.000
  14Máy biến áp dầu 3 pha 630kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI403.802.000
  15Máy biến áp dầu 3 pha 750kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI429.041.000
  16Máy biến áp dầu 3 pha 800kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI457.995.000
  17Máy biến áp dầu 3 pha 1000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI548.056.000
  18Máy biến áp dầu 3 pha 1250kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI647.660.000
  19Máy biến áp dầu 3 pha 1500kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI751.538.000
  20Máy biến áp dầu 3 pha 1600kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI759.556.000
  21Máy biến áp dầu 3 pha 2000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI933.619.000

  Đơn giá Máy biến áp Thibidi Amorphous áp dụng theo TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC-KT (TCT Điện lực TP.HCM)

  Đơn vị tính: đồng/máy

  STTSản phẩmNhãn hiệuGiá List
  1Máy biến áp dầu 1 pha 15kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI34.641.000
  2Máy biến áp dầu 1 pha 25kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI43.589.000
  3Máy biến áp dầu 1 pha 37.5kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI53.876.000
  4Máy biến áp dầu 1 pha 50kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI61.252.000
  5Máy biến áp dầu 1 pha 75kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI80.892.000
  6Máy biến áp dầu 1 pha 100kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI95.852.000
  7Máy biến áp dầu 3 pha 50kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI116.693.000
  8Máy biến áp dầu 3 pha 75kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI135.896.000
  9Máy biến áp dầu 3 pha 100kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI146.468.000
  10Máy biến áp dầu 3 pha 160kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI168.219.000
  11Máy biến áp dầu 3 pha 180kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI189.392.000
  12Máy biến áp dầu 3 pha 250kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI241.726.000
  13Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI291.717.000
  14Máy biến áp dầu 3 pha 400kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI340.959.000
  15Máy biến áp dầu 3 pha 560kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI390.774.000
  16Máy biến áp dầu 3 pha 630kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI403.802.000
  17Máy biến áp dầu 3 pha 750kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI429.041.000
  18Máy biến áp dầu 3 pha 1000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI548.056.000
  19Máy biến áp dầu 3 pha 1600kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI759.556.000
  20Máy biến áp dầu 3 pha 2000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI933.619.000

  Báo giá Máy biến áp Thibidi Amorphous áp dụng theo TCKT: 7691/QĐ EVN CPC (TCT Điện lực Miền Trung)

  Đơn vị tính: đồng/máy

  STTSản phẩmNhãn hiệuGiá List
  1Máy biến áp dầu 1 pha 15kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI35.883.000
  2Máy biến áp dầu 1 pha 25kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI44.728.000
  3Máy biến áp dầu 1 pha 37.5kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI55.785.000
  4Máy biến áp dầu 1 pha 50kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI65.833.000
  5Máy biến áp dầu 1 pha 75kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI84.043.000
  6Máy biến áp dầu 1 pha 100kVA (12.7/0.23kV) – AmorphousTHIBIDI99.588.000
  7Máy biến áp dầu 3 pha 50kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI116.693.000
  8Máy biến áp dầu 3 pha 75kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI135.896.000
  9Máy biến áp dầu 3 pha 100kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI146.468.000
  10Máy biến áp dầu 3 pha 160kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI168.219.000
  11Máy biến áp dầu 3 pha 180kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI189.392.000
  12Máy biến áp dầu 3 pha 250kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI241.726.000
  13Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI291.717.000
  14Máy biến áp dầu 3 pha 400kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI340.959.000
  15Máy biến áp dầu 3 pha 560kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI390.774.000
  16Máy biến áp dầu 3 pha 630kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI403.802.000
  17Máy biến áp dầu 3 pha 750kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI429.041.000
  18Máy biến áp dầu 3 pha 800kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDILH 0903 924 986
  19Máy biến áp dầu 3 pha 1000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI548.056.000
  20Máy biến áp dầu 3 pha 1250kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI647.660.000
  21Máy biến áp dầu 3 pha 1500kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDILH 0903 924 986
  22Máy biến áp dầu 3 pha 1600kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI759.556.000
  23Máy biến áp dầu 3 pha 2000kVA (22/0.4kV) – AmorphousTHIBIDI933.619.000

  Đại Lý Máy Biến Áp Thibidi [Bền Đẹp, Giá Tốt]

  Chúng tôi hiện là đại lý chuyên cung cấp các loại máy biến thế – máy biến áp Thibidi. Chúng tôi luôn nỗ lực đem đến cho quý khách sản phẩm tốt – giá cả phải chăng và dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp.

  • Tư vấn miễn phí, phục vụ tận tình.
  • Báo giá nhanh, chiết khấu cao.
  • Giao hàng đúng hẹn công trình.
  • Kiểm kê đơn hàng chính xác.
  • Bảo hành chính hãng 100%.

  Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để tham khảo chi tiết, lựa chọn đúng loại máy biến áp giá tốt – đáp ứng yêu cầu thi công lắp đặt.

  ĐẠI LÝ CÁP LS VINA HCM:
  - Cáp ngầm trung thế giáp băng (hoặc sợi) nhôm, giáp băng (hoặc sợi) thép.
  - Cáp ngầm hạ thế 1 - 2 - 4 lõi, cáp 3 pha 4 lõi...
  - Cáp điều khiển không lưới hoặc có lưới chống nhiễu
  - Dây điện dân dụng, dây đồng trần, dây nhôm trần, dây nhôm lõi thép, cáp chống cháy...
  - Đầu cáp 3M - ABB -RAYCHEM loại co nguội, co nhiệt, đầu búa T-Plug Elbow

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986