Tủ Trung Thế RMU 2 Ngăn – Tủ RM6 Schneider 24kV

Tủ Trung Thế RMU 2 Ngăn – Tủ RM6 Schneider 24kV

Tủ RMU Schneider 2 Ngăn: RM6-RE-QI Dòng Cắt 20kA/3s

Để cập nhật báo giá tủ trung thế RMU RM6 Schneider 24kV – loại tủ 2 ngăn, mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới:


  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Bảng Giá Tủ Trung Thế RMU 2 Ngăn (Schneider RM6)

  Đơn giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn không mở rộng

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 2 ngăn NE-QI
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 2 ngăn NE-DI
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 2 ngăn NE-BI
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 2 ngăn NE-II
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 2 ngăn NE-BD
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng bên phải

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  11
  Tủ RMU 2 ngăn RE-II
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 2 ngăn RE-IQ
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  15
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DI
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  17
  Tủ RMU 2 ngăn RE-IB
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  19
  Tủ RMU 2 ngăn RE-QD
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  21
  Tủ RMU 2 ngăn RE-QQ
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  23
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DQ
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  25
  Tủ RMU 2 ngăn RE-ID
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  27
  Tủ RMU 2 ngăn RE-BB
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  29
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DD
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Cập nhật giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng bên trái

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  31
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  33
  Tủ RMU 2 ngăn LE-QQ
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  35
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BD
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  37
  Tủ RMU 2 ngăn LE-DD
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  39
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BB
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  41
  Tủ RMU 2 ngăn LE-QI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  43
  Tủ RMU 2 ngăn LE-DI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Bảng giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng 2 bên

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  45
  Tủ RMU 2 ngăn DE-II
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  47
  Tủ RMU 2 ngăn DE-IQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  49
  Tủ RMU 2 ngăn DE-ID
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  51
  Tủ RMU 2 ngăn DE-DI
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  53
  Tủ RMU 2 ngăn DE-IB
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  55
  Tủ RMU 2 ngăn DE-QQ
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  57
  Tủ RMU 2 ngăn DE-QD
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  59
  Tủ RMU 2 ngăn DE-DD
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  61
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BB
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  63
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  65
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BI
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Đại Lý Tủ Trung Thế Schneider [Bền Đẹp, Giá Tốt]

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại tủ trung thế Schneider, ABB, LS, Siemens,… (24kV-35kV). Chúng tôi luôn nỗ lực đem đến cho quý khách sản phẩm tốt – giá cả phải chăng và dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp.

  • Tư vấn miễn phí, phục vụ tận tình.
  • Báo giá nhanh, chiết khấu cao.
  • Giao hàng đúng hẹn công trình.
  • Kiểm kê đơn hàng chính xác.
  • Bảo hành chính hãng 100%.

  Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để tham khảo chi tiết, lựa chọn đúng loại máy biến áp giá tốt – đáp ứng yêu cầu thi công lắp đặt.

  ĐẠI LÝ CÁP LS VINA HCM:
  - Cáp ngầm trung thế giáp băng (hoặc sợi) nhôm, giáp băng (hoặc sợi) thép.
  - Cáp ngầm hạ thế 1 - 2 - 4 lõi, cáp 3 pha 4 lõi...
  - Cáp điều khiển không lưới hoặc có lưới chống nhiễu
  - Dây điện dân dụng, dây đồng trần, dây nhôm trần, dây nhôm lõi thép, cáp chống cháy...
  - Đầu cáp 3M - ABB -RAYCHEM loại co nguội, co nhiệt, đầu búa T-Plug Elbow

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986