Tủ Trung Thế Schneider (RMU 24kV – 35kV)

Tủ Trung Thế Schneider (RMU 24kV – 35kV)

Tủ RMU Schneider 2 Ngăn - 3 Ngăn - 4 Ngăn - 5 Ngăn

Để cập nhật giá tủ trung thế Schneider (RMU 24kV – 35kV), quý khách có thể liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:

  Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

  Báo Giá Tủ Trung Thế RMU 1 Ngăn (Schneider RM6)

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 1 ngăn NE-I
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 1 ngăn NE-D
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 1 ngăn NE-B
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 1 ngăn DE-I
  (mở rộng)
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 1 ngăn DE-Q
  (mở rộng)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  11
  Tủ RMU 1 ngăn DE-D
  (mở rộng)
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 1 ngăn DE-B
  (mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo Giá Tủ Trung Thế RMU 2 Ngăn (Schneider RM6)

  Bảng giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn không mở rộng

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 2 ngăn NE-QI
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 2 ngăn NE-DI
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 2 ngăn NE-BI
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 2 ngăn NE-II
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 2 ngăn NE-BD
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Đơn giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng bên phải

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  11
  Tủ RMU 2 ngăn RE-II
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 2 ngăn RE-IQ
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  15
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DI
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  17
  Tủ RMU 2 ngăn RE-IB
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  19
  Tủ RMU 2 ngăn RE-QD
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  21
  Tủ RMU 2 ngăn RE-QQ
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  23
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DQ
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  25
  Tủ RMU 2 ngăn RE-ID
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  27
  Tủ RMU 2 ngăn RE-BB
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  29
  Tủ RMU 2 ngăn RE-DD
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng bên trái

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  31
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  33
  Tủ RMU 2 ngăn LE-QQ
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  35
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BD
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  37
  Tủ RMU 2 ngăn LE-DD
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  39
  Tủ RMU 2 ngăn LE-BB
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  41
  Tủ RMU 2 ngăn LE-QI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  43
  Tủ RMU 2 ngăn LE-DI
  (mở rộng bên trái)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Cập nhật giá tủ trung thế Schneider RMU 2 ngăn mở rộng 2 bên

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  45
  Tủ RMU 2 ngăn DE-II
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  47
  Tủ RMU 2 ngăn DE-IQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  49
  Tủ RMU 2 ngăn DE-ID
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  51
  Tủ RMU 2 ngăn DE-DI
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  53
  Tủ RMU 2 ngăn DE-IB
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  55
  Tủ RMU 2 ngăn DE-QQ
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn dao cắt kết hợp cầu chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  57
  Tủ RMU 2 ngăn DE-QD
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  59
  Tủ RMU 2 ngăn DE-DD
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  61
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BB
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  63
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  65
  Tủ RMU 2 ngăn DE-BI
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo Giá Tủ Trung Thế RMU 3 Ngăn (Schneider RM6)

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IQI
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IQI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 3 ngăn DE-IQI
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IDI
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IDI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  11
  Tủ RMU 3 ngăn DE-IDI
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 3 ngăn NE-III
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  15
  Tủ RMU 3 ngăn RE-III
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  17
  Tủ RMU 3 ngăn DE-III
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  19
  Tủ RMU 3 ngăn LE-III
  (mở rộng bên trái)
  3 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  21
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IBI
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  23
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IBI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  25
  Tủ RMU 3 ngăn DE-IBI
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  27
  Tủ RMU 3 ngăn LE-IIQ
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  29
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IIQ
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  31
  Tủ RMU 3 ngăn LE-IID
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  33
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IID
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  35
  Tủ RMU 3 ngăn LE-IIB
  (mở rộng bên trái)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  37
  Tủ RMU 3 ngăn RE-IIB
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  39
  Tủ RMU 3 ngăn RE-QIQ
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  41
  Tủ RMU 3 ngăn LE-QQQ
  (mở rộng bên trái)
  3 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  43
  Tủ RMU 3 ngăn RE-QQQ
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  45
  Tủ RMU 3 ngăn DE-QQQ
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  47
  Tủ RMU 3 ngăn NE-DID
  (không mở rộng)
  2 ngăn ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  4820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  49
  Tủ RMU 3 ngăn RE-DID
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  51
  Tủ RMU 3 ngăn RE-BIB
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  53
  Tủ RMU 3 ngăn DE-BIQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  55
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IQQ
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  57
  Tủ RMU 3 ngăn DE-IQQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  59
  Tủ RMU 3 ngăn LE-DDD
  (mở rộng bên trái)
  3 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  61
  Tủ RMU 3 ngăn RE-DDD
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  63
  Tủ RMU 3 ngăn DE-DDD
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  65
  Tủ RMU 3 ngăn NE-DBB
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 200A
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  67
  Tủ RMU 3 ngăn DE-BBD
  (mở rộng 2 bên)
  2 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  6820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  69
  Tủ RMU 3 ngăn DE-BQQ
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn CB 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  71
  Tủ RMU 3 ngăn LE-BBB
  (mở rộng bên trái)
  3 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  73
  Tủ RMU 3 ngăn RE-BBB
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  75
  Tủ RMU 3 ngăn DE-BBB
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  77
  Tủ RMU 3 ngăn RE-DQQ
  (mở rộng bên phải)
  1 ngăn CB 200A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  79
  Tủ RMU 3 ngăn NE-BDB
  (không mở rộng)
  2 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  8020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  81
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IDD
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  8220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  83
  Tủ RMU 3 ngăn NE-IBB
  (không mở rộng)
  1 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  8420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  85
  Tủ RMU 3 ngăn DE-IBB
  (mở rộng 2 bên)
  1 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  8620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  87
  Tủ RMU 3 ngăn NE-BQQ
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  8820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  89
  Tủ RMU 3 ngăn NE-BDI
  (không mở rộng)
  1 ngăn CB 630A
  1 ngăn CB 200A
  1 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo Giá Tủ Trung Thế RMU 4 Ngăn (Schneider RM6)

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 4 ngăn NE-IIQI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 4 ngăn RE-IIQI
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 4 ngăn DE-IIQI
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 4 ngăn NE-QIQI
  (không mở rộng)
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 4 ngăn RE-QIQI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  11
  Tủ RMU 4 ngăn NE-IIDI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 4 ngăn RE-IIDI
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  15
  Tủ RMU 4 ngăn DE-IIDI
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  17
  Tủ RMU 4 ngăn NE-DIDI
  (không mở rộng)
  2 ngăn CB 200A
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  19
  Tủ RMU 4 ngăn RE-DIDI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 200A
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  21
  Tủ RMU 4 ngăn NE-IIII
  (không mở rộng)
  4 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  23
  Tủ RMU 4 ngăn RE-IIII
  (mở rộng bên phải)
  4 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  25
  Tủ RMU 4 ngăn DE-IIII
  (mở rộng 2 bên)
  4 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  27
  Tủ RMU 4 ngăn NE-IIBI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  29
  Tủ RMU 4 ngăn RE-IIBI
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  31
  Tủ RMU 4 ngăn DE-IIBI
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  33
  Tủ RMU 4 ngăn NE-BIBI
  (không mở rộng)
  2 ngăn CB 630A
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  35
  Tủ RMU 4 ngăn RE-BIBI
  (mở rộng bên phải)
  2 ngăn CB 630A
  2 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Báo Giá Tủ Trung Thế RMU 5 Ngăn (Schneider RM6)

  STTSản phẩmNgăn chức năngDòng cắtĐơn giáLoại tủ
  1
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IIIII
  (không mở rộng)
  5 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  3
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IIIQI
  (không mở rộng)
  4 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  5
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IIIDI
  (không mở rộng)
  4 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  7
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IIIBI
  (không mở rộng)
  4 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  9
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IQIQI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  11
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IDIDI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  13
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IBIBI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  15
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IQIDI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  17
  Tủ RMU 5 ngăn NE-IQIBI
  (không mở rộng)
  3 ngăn LBS 630A
  1 ngăn LBS 200A có bệ chì
  1 ngăn CB 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  1820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  19
  Tủ RMU 5 ngăn RE-IIIII
  (mở rộng bên phải)
  5 ngăn LBS 630A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2020kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  21
  Tủ RMU 5 ngăn RE-IIIDI
  (mở rộng bên phải)
  4 ngăn LBS 630A
  1 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2220kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  23
  Tủ RMU 5 ngăn RE-IDIDI
  (mở rộng bên phải)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2420kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  25
  Tủ RMU 5 ngăn DE-IQIQI
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn LBS 200A có bệ chì
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2620kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  27
  Tủ RMU 5 ngăn DE-IDIDI
  (mở rộng 2 bên)
  3 ngăn LBS 630A
  2 ngăn CB 200A
  20kA/1s0903 924 986Tủ RM6 Schneider
  2820kA/3s0903 924 986Tủ RM6 Schneider

  Đại Lý Tủ Trung Thế Schneider [Bền Đẹp, Giá Tốt]

  Chúng tôi chuyên cung cấp các loại tủ trung thế Schneider, ABB, LS, Siemens,… (24kV-35kV). Chúng tôi luôn nỗ lực đem đến cho quý khách sản phẩm tốt – giá cả phải chăng và dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp.

  • Tư vấn miễn phí, phục vụ tận tình.
  • Báo giá nhanh, chiết khấu cao.
  • Giao hàng đúng hẹn công trình.
  • Kiểm kê đơn hàng chính xác.
  • Bảo hành chính hãng 100%.

  Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để tham khảo chi tiết, lựa chọn đúng loại máy biến áp giá tốt – đáp ứng yêu cầu thi công lắp đặt.

  ĐẠI LÝ CÁP LS VINA HCM:
  - Cáp ngầm trung thế giáp băng (hoặc sợi) nhôm, giáp băng (hoặc sợi) thép.
  - Cáp ngầm hạ thế 1 - 2 - 4 lõi, cáp 3 pha 4 lõi...
  - Cáp điều khiển không lưới hoặc có lưới chống nhiễu
  - Dây điện dân dụng, dây đồng trần, dây nhôm trần, dây nhôm lõi thép, cáp chống cháy...
  - Đầu cáp 3M - ABB -RAYCHEM loại co nguội, co nhiệt, đầu búa T-Plug Elbow

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  Sản Phẩm Liên Quan

  0903 924 986